Citim, Discutăm & Creăm

Începând cu data de 7 septembrie 2012 orice zi de marţi încetează a fi o marţi oarecare.

Această răsturnare de situaţie a fost produsă datorită unor oameni ca: Sava Cebotari- regizorul, Dumitru Crudu-dramaturgul şi Dorina Khalil-Butucioc-criticul. Ideea e că la noi în Chişinău s-a deschis Centrul de Dramaturgie Contemporană, pe scurt CDC, care își deschide ușile, după cum am mai menţionat, în fiecare marţi în sala Casei Actorului din UNITEM.(și nu numai)

Scopul acestui Centru este pe cât de simplu, pe atât de complicat: să adune textele autohtone contemporane, să prezinte spectacole-lectură şi, numaidecât, dar numaidecât, să se petreacă şi nişte discuţii după aceasta. Cu ceai şi biscuiţi bineînţeles.

Astfel, pe parcursul a câtorva săptămâni au fost lecturate şi discutate aşa texte ca: A doua zi, de Dumitru Crudu, Ruperea de Alexandru  Vakulovski şi Siamezii de Anatol Moraru şi Adrian Ciubotaru.

Startul a fost foarte promiţător, cu emoţii mari, conferinţă de presă, o lectură reuşită şi nişte dezbateri până seara târziu. Regizat de Sava Cebotari, textul lui Dumitru Crudu despre 7 aprilie 2009, a devenit unul foarte rapid, citit practic dintr-o răsuflare, însă accentuat şi bine pronunţat de actorii din AMTAP, Mariana Bratu şi Dan Melnic. Abordarea pe care a folosit-o regizorul la început, şi anume apariţia a doi tineri cu dificultăţi hipo-acutice, a sensibilizat şi a concentrat lumea la maxim, făcându-i atenţi la fiecare gest şi mimica a lui Igor Cuzuioc şi a  Zinei Bortă.

Discuţia acestora s-a produs în linişte şi pace, pe când replicile personajelor din text erau construite într-un monolog continuu, agresiv şi plin de neînţelegeri. La sfârşit  desigur a învins dragostea şi familia, însă au rămas prea multe întrebări până a crede într-un happy-end.

A doua marţi, marcată cu doi de unu în calendar, la fel a fost semnată printr-o formulă de 1+1, adică cu două lecturi:  Siamezii- de Angelina Mistreţ și Ruperea, regizată de Ronin Terente.

De data asta spectatorii au fost atât de originali, încât au găsit chiar asemenări între acestea două piese, văzând un sens ascuns într-o astfel de combinaţie absolut accidentală de altfel. A fost plăcut faptul, că fiecare regizor a ţinut să lectureze textul într-o anumită cheie şi formă. Astfel, grupul de licieni a Angelinei Mistreţ, aşezaţi spate la spate permanent se schimbau cu locurile şi doar doi băieţi “siamezi” rămâneau nemişcaţi. Un procedeu dinamic, dar care la un moment dat a devenit şi foarte deranjant pentru spectatori. În rest copii s-au descurcat foarte bine, mai puțin publicul minor din sală, care la a doua lectură a fost nevoit să iasă destul de repede. Greșeala era a noastră, a organizatorilor, căci minorii au fost mai puțin pregătiți pentru lecturi de genul Alexandru Vakulovski. Deși a fost destul de curios să observ reacțiile de sinceră nedumerire la limbajul licențios, ceea ce la noi în teatru se întâmplă foarte rar.

În lectura lui Ronin Terente( la care a luat parte și el însuși) au mai participat  Rusanda Curcă și Dana Oleinic, care la drept vorbind pur și simplu au citit textul, lăsându-i pe spectatori liberi să-și aleagă imaginele și accentele din piesa. Situația din când în când o salva Dana, care cu o intonație de prezentatoare de știri a citit perfect personajul Andreei Esca de la televizor. În rest- atât! Textul a fost auzit, acceptat/neacceptat, dar important e că ambele lecturi după asta s-au discutat, analizat și criticat.

Săptămâna aceasta, deja pe 18 septembrie ne vom afla la a treia întrunire a CDC-ului, care de data asta va avea și o lectură în liceul Gheorghe Asachi. Până când e prea devreme să facem niște concluzii, important e să avem un public activ, niște texte bune pentru citit și niște regizori dornici de montat, căci banii găsim- în modul cel mai serios spun!

Deci la fiecare marți, orele 18.00 în sala Casei Actorului vă așteptăm la lecturi provocatoare și mai puțin provocatoare, dar la fel de interesante. Tot atunci va fi anunțată și ziua pentru Atelierul Dramatic, unde fiecare care simte că poate să scrie și are ce spune, n-are decât sa vină și să-și  încerce talentul.

Pâna atunci însă- Citim, Discutăm și Creăm!

OK.

Reclame

2 gânduri despre „Citim, Discutăm & Creăm

 1. Уважаемые организаторы фестиваля „Class fest”!
  Мы представляем Вашему вниманию спектакль студентов Высшего Театрального Училища им М.С. Щепкина при Малом театре России „Чужая жена и муж под кроватью” по Ф. М. Достоевскому. Курс народного артиста России, Василия Бочкарева. Режиссер-педагог Алексей Дубровский. Художник Леонид Шуляков.
  Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина при Государственном Малом театре является старейшим и знаменитым театральным заведением России. Выпускники Щепкинского училища представлены во всех крупнейших театрах России, снимаются в кино, работают на телевидении. Основным достоинством училища является верность традициям русского психологического театра, основанного на накоплении опыта старейших актеров Малого театра и системе Станиславского.
  Руководитель курса, Василий Иванович Бочкарев, один из самых известных театральных актеров России, лауреат множества театральных премий, в том числе Государственной премии РФ и национальной премии „Золотая Маска”. Работал со многими прославленными театральными режиссерами, такими как Анатолий Васильев, Адольф Шапиро, Сергей Женовач и др.
  Алексей Дубровский, актер Московского Театра Юного Зрителя, участник спектаклей-лауреатов национальной премии „Золотая Маска”, много лет плодотворно сотрудничает с крупнейшими режиссерами России Камой Гинкасом и Генриеттой Яновской.
  Леонид Шуляков, выпускник мастерской Дмитрия Крымова, как художник-постановщик оформил целый ряд спектаклей Москвы и провинции (театр „Сатирикон”, Театр им. М. Н. Ермоловой, Центр драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина и др.).
  Спектакль „Чужая жена и муж под кроватью” имеет ярко выраженную игровую структуру соединенную с традициями русского психологического театра. В нем много трогательного юмора и мягкой иронии. Хотя, это еще ранний Достоевский, не написавший еще своих „Преступления и наказания” и „Братьев Карамазовых”, но тема ранимости человеческой души присутствует в спектакле.
  Продолжительность спектакля 1час 15 минут, без антракта. В спектакле заняты: Александр Зарядин, Илья Ловкий, Марина Митрофанова, Максим Бравцов, Артем Черненко, Полина Козловская и Алексей Финаев-Николотов.
  У спектакля есть видеозапись.
  Web http://shepkinskoe.ru/performances/2013_Bochkarev/another_wife/
  Вы можете связаться с нами по email: lelikd@mail.ru и a_tchernenko@hotmail.com

  С уважением!!!

 2. Dear providers of „Class fest” theatre festival!
  We present to you a play by students of Higher Theatre Institute named after M.S. Schepkin along with National Maliy Theatre of Russia, “Another Man’s Wife and a Husband Under the Bed” by Fedor Dostoevsky. A workshop of national artist of Russia, Vasiliy Bochkarev. Director of the play Alexey Dubrovskiy. Art director Leonid Shulyakov.
  Higher Theatre Schepkin Institute along with National Maliy Theatre appear to be the oldest and well-known with it’s classic approach to acting technique in Russia. Schepkin Institute alumni represent the biggest theatres of Russia along with great film work and television. The main advantage of our institute is faithfulness to the traditions of Russian psychological theatre, based on gained experience of the oldest actors of Maliy Theatre and Stanislavkiy’s System.
  Head of our workshop, Vasiliy Bochkarev, is one of the most well-known actors in Russia, award winner of many prizes along with National Award of Russian Federation and National award “Golden Mask”. He had worked with many famous Russian directors such as Anatoliy Vasiliev, Adolf Shapiro, Sergey Zhenovach and others.
  Aleksei Dubrovskiy is an actor of Moscow Youth Audience Theatre, participator of “Golden Mask” award winning plays. He has been working for many years with biggest directors in Russia such as Kama Ginkas and Genrietta Yanovskaya.
  Leonid Shulyakov is an alumni of Dmitriy Krimov workshop. As an art-director he had worked in many theatres in Moscow and in province.(“Satiricon” theatre, “M.N. Yermolova” theatre e.t.c).
  A play “Another Man’s Wife and a Husband Under the Bed” has a very richly expressed playing structure, combined with traditions of Russian psychological theatre. There is a lot of touching and moving humor and a light irony. Even though, it is an early period of Dostoevskiy’s work, before he wrote “Crime and Punishment” and “Brothers Karamazovy”, his theme, of vulnerability of human’s soul is present in this play.
  Duration of the play is 1 hour and 15 minutes, without intermission. Play cast: Alexander Zaryadin, Ilya Lovkiy, Maxim Bravtsov, Artem Chernenko, Polina Kozlovskaya and Aleksei Finaev-Nikolotov.
  There is a recorded video of the play.
  Web http://shepkinskoe.ru/performances/2013_Bochkarev/another_wife/

  We look forward in hearing from you.

  Sincerely.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s